Документи
С Т А Т У Т
Економічного Клубу"Синергія LTD"
Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

1.  МЕТА
 Розвивати підприємницький світогляд в учасників клубу

2.  ЦІЛІ
·        об'єднання найбільш активних,  цілеспрямованих, підприємливих  учнів та вироблення у них  навиків роботи в команді ;
·        розвиток креативних, лідерських та комунікативних якостей;
·        формування позитивного ставлення до підприємництва;
·        розвиток підприємливої культури;

    3. ЧЛЕНСТВО  КЛУБУ
3.1 Клуб   об'єднує   на   добровільних   засадах   учнів,   що   зобов'язуються дотримуватись положень Статуту та беруть активну участь у його діяльності.
3.2.   Членами Клубу можуть бути учні 8-11 класів

    4.  ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  КЛУБУ
4.1. Члени Клубу мають право:
·     Вільно вступати та виходити з Клубу
·     Вносити     пропозиції     щодо     стратегії     діяльності     Клубу, вдосконалення
    форм та методів його роботи.
·    Вносити пропозиції щодо змін та доповнень Статуту Клубу
·    Користуватися усіма інформаційними ресурсами та послугами Клубу
·    Вільно висловлювати власні думки та захищати свої позиції
4.2. Члени Клубу зобов'язані:
·  Брати активну участь в діяльності Клубу, сприяти виконанню задач, передбачених Статутом
·  Регулярно відвідувати засідання Клубу
4.3 Всі члени Клубу керуються у своїй діяльності основними законами та принципами:
·        єдності слова і діла;
·        честі і совісті;
·        дружби і товаристськості;
·        турботи і милосердя
·        добровільності
·        рівності прав
·        конфіденційності

    5. Підстава виключення
5.1 Закінчення навчання в навчальному закладі чи перехід в інший навчальний заклад
5.2 Порушення Статуту
5.3 Бажання учнів чи батьків
5.4 Пропуски засідань без поважних причин впродовж 8 тижнів

    6. Діяльність Клубу
6.1 Здійснюється на основі рішення педради, а функціонування – на основі статуту.

    7 . Дата початку діяльності клубу вважається 26.10.2012 р.

   8. Учасники Клубу спільно збираються не менше  одного разу на місяць.

   9. Діяльність Клубу розрахована до кінця 2013 р. і може бути продовжена.

Немає коментарів:

Дописати коментар